Overslaan en naar de algemene inhoud

Beleid in zorgorganisaties

Alles begint bij een helder beleid. 

Wil je het familiebeleid binnen jouw organisatie verder uitwerken? Overweeg je om een werkgroep op te richten of een visietekst te schrijven? Of heb je een idee voor een project rond familie?  

Laat je binnenkort hier inspireren met een sjabloon voor familiebeleid, of geef ons een seintje voor begeleiding.

“Bedankt om als voorziening mee te willen doen aan dit onderzoek van het Familieplatform. Dit bewijst in elk geval de bereidheid om te streven naar een degelijk familiebeleid.”

(Partner van een cliënt in opname)

Wat denkt de familie er zelf van?

Je begrijpt het belang van een goed familiebeleid, maar hoe begin je eraan? Wel, ga het gesprek aan met de familieleden.

Een familiebevraging geeft waardevolle inzichten. Je houdt de vinger aan de pols en je ontdekt of je huidige inspanningen werken.   

Informatiebrochure voor familie

Wanneer een persoon in behandeling is voor een psychische kwetsbaarheid, roept dit ook voor familie veel vragen en bezorgdheden op.

Om familie te voorzien van antwoorden én om zorgverleners te helpen bij het ontwikkelen van een eigen informatiebundel voor familie, ontwikkelde Familieplatform de ‘Informatiebrochure voor familie’.

Graag eerst een idee krijgen wat onze brochure precies inhoudt? Klik hier om een blik te werpen op de pdf.

Hoe werkt dit?

Wens je een informatiebrochure te voorzien voor familie en naastbetrokkenen? Dan voorzien wij twee opties:

  • Een eerste mogelijkheid is de standaardbrochure voor familie. Deze brochure kan eenvoudig gedownload worden en bevat alle essentiële informatie die familie nodig heeft. De inhoud van deze brochure is van toepassing binnen elke residentiële setting. Elke organisatie/team kan de bundel zelf aanvullen met eigen logo en relevante contactgegevens voor familie. We vragen wel om de bundel in zijn geheel te gebruiken (i.k.v. auteursrechten).

Tip: Voor een optimaal resultaat druk je de pdf af als ‘brochure op A5-formaat’. Dit kan je zelf doen (zie printerinstellingen) of via een drukkerij.

De informatiebrochure voor ambulante werking, mobiele teams en PVT’s zijn momenteel in opmaak.

  • Een tweede mogelijkheid is de informatiebrochure op maat. Gebaseerd op de standaardbrochure heb je de mogelijkheid om een brochure op maat samen te stellen. Via een online tool kan je, per pijler, aanduiden/aanvullen waar jij als organisatie/team op inzet. Het resultaat van deze tool is een gepersonaliseerde brochure, die na akkoord van Familieplatform, gebruikt kan worden binnen jouw organisatie/team.

Lopende projecten

Als Familieplatform ontwikkelen we samen met verschillende zorgorganisaties nieuwe methodieken. Via pilootprojecten en samenwerkingen zetten we in op vernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor de cliënt, kan hij/zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Good practices

Je moet niet alles zelf uitvinden. Kijk gerust eens over het muurtje. 

Op de website familie-praktijk.be – een samenwerking tussen Similes en het Familieplatform – vind je heel wat boeiende voorbeelden.

Heb je zelf ook inspirerende voorbeelden? Laat het ons weten. 

Vormingen

KOPP, beroepsgeheim, … In onze opleidingen en vormingen passeren tal van boeiende thema’s de revue. Ontdek ze hier.

Coaching

Wil je het familiebeleid in jouw organisatie samen met ons vormgeven? Ontdek onze coachingstrajecten op maat. 

Toolbox

Er bestaat al veel informatie en materiaal rond de rol van familie in de zorg. Wij maakten een selectie gemaakt voor familie en zorgverleners. 

Familiereflex

naast(en) samen…

staan we sterk

In een steeds complexere zorgwereld staan we samen sterker. Samen maken we de Familiereflex. Wij bieden handvaten om de families van zorggebruikers meer te ondersteunen, betrekken en erkennen als partner in zorg.

X
X