Overslaan en naar de algemene inhoud

Beleid in zorgorganisaties

Alles begint bij een helder beleid. 

Wil je het familiebeleid binnen jouw organisatie verder uitwerken? Overweeg je om een werkgroep op te richten of een visietekst te schrijven? Of heb je een idee voor een project rond familie?  

Laat je binnenkort hier inspireren met een sjabloon voor familiebeleid, of geef ons een seintje voor begeleiding.

“Bedankt om als voorziening mee te willen doen aan dit onderzoek van het Familieplatform. Dit bewijst in elk geval de bereidheid om te streven naar een degelijk familiebeleid.”

(Partner van een cliënt in opname)

Wat denkt de familie er zelf van?

Je begrijpt het belang van een goed familiebeleid, maar hoe begin je eraan? Wel, ga het gesprek aan met de familieleden.

Een familiebevraging geeft waardevolle inzichten. Je houdt de vinger aan de pols en je ontdekt of je huidige inspanningen werken.   

Lopende projecten

Als Familieplatform ontwikkelen we samen met verschillende zorgorganisaties nieuwe methodieken. Via pilootprojecten en samenwerkingen zetten we in op vernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor de cliënt, kan hij/zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Good practices

Je moet niet alles zelf uitvinden. Kijk gerust eens over het muurtje. 

Op de website familie-praktijk.be – een samenwerking tussen Similes en het Familieplatform – vind je heel wat boeiende voorbeelden.

Heb je zelf ook inspirerende voorbeelden? Laat het ons weten. 

Vormingen

KOPP, beroepsgeheim, … In onze opleidingen en vormingen passeren tal van boeiende thema’s de revue. Ontdek ze hier.

Coaching

Wil je het familiebeleid in jouw organisatie samen met ons vormgeven? Ontdek onze coachingstrajecten op maat. 

Toolbox

Er bestaat al veel informatie en materiaal rond de rol van familie in de zorg. Wij maakten een selectie gemaakt voor familie en zorgverleners. 

Familiereflex

naast(en) samen…

staan we sterk

In een steeds complexere zorgwereld staan we samen sterker. Samen maken we de Familiereflex. Wij bieden handvaten om de families van zorggebruikers meer te ondersteunen, betrekken en erkennen als partner in zorg.

X
X