Overslaan en naar de algemene inhoud

Ondersteuningsaanbod voor zorgorganisaties

We delen onze expertise met zorgorganisaties die werk willen maken van een familievriendelijke zorg.

Ben je op zoek hoe je in de dagelijkse praktijk kan inzetten op samenwerken met naasten?
Wil je het familiebeleid binnen jouw organisatie verder uitwerken?
Laat je dan verrassen door ons uitgebreid vormings- en coachingsaanbod!

Overweeg je om een werkgroep op te richten of een visietekst te schrijven? Of heb je een idee voor een project rond familie?  Neem contact met ons op om jouw specifieke vraag te bespreken.

Lees verder op deze pagina om kennis te maken met onze projecten.

“Bedankt om als voorziening mee te willen doen aan dit onderzoek van het Familieplatform. Dit bewijst in elk geval de bereidheid om te streven naar een degelijk familiebeleid.”

(Partner van een cliënt in opname)

Wat denkt de familie er zelf van?

Je begrijpt het belang van een goed familiebeleid, maar hoe begin je eraan? Wel, ga het gesprek aan met de familieleden.

Een familiebevraging geeft waardevolle inzichten. Je houdt de vinger aan de pols en je ontdekt of je huidige inspanningen werken.   

Informatiebrochure voor familie

Wanneer een persoon in behandeling is voor een psychische kwetsbaarheid, roept dit ook voor familie veel vragen en bezorgdheden op.

Om familie te voorzien van antwoorden én om zorgverleners te helpen bij het ontwikkelen van een eigen informatiebundel voor familie, ontwikkelde Familieplatform de ‘Informatiebrochure voor familie’.

Graag eerst een idee krijgen wat onze brochure precies inhoudt? Klik hier om een blik te werpen op de pdf.

Hoe werkt dit?

Wens je een informatiebrochure te voorzien voor familie en naastbetrokkenen? Dan voorzien wij twee opties:

Een eerste mogelijkheid is de standaardbrochure voor familie. Deze brochure kan eenvoudig gedownload worden en bevat alle essentiële informatie die familie nodig heeft. De inhoud van deze brochure is van toepassing binnen elke residentiële setting. Elke organisatie/team kan de bundel zelf aanvullen met eigen logo en relevante contactgegevens voor familie. We vragen wel om de bundel in zijn geheel te gebruiken (i.k.v. auteursrechten).

Tip: Voor een optimaal resultaat druk je de pdf af als ‘brochure op A5-formaat’. Dit kan je zelf doen (zie printerinstellingen) of via een drukkerij.

De informatiebrochure voor ambulante werking, mobiele teams en PVT’s zijn momenteel in opmaak.

Een tweede mogelijkheid is de informatiebrochure op maat. Gebaseerd op de standaardbrochure heb je de mogelijkheid om een brochure op maat samen te stellen. Via een online tool kan je, per pijler, aanduiden/aanvullen waar jij als organisatie/team op inzet. Het resultaat van deze tool is een gepersonaliseerde brochure, die na akkoord van Familieplatform, gebruikt kan worden binnen jouw organisatie/team.

Maak je graag gebruik van deze brochure op maat? Klik op onderstaande knop, en vul aan. Na het doorlopen van alle stappen, wordt jouw brochure gegenereerd.

Tip: de basisversie van deze brochure op maat is identiek aan de standaardbrochure. Doorloop deze standaardbrochure, en bespreek in team welke aanpassingen/aanvullingen jullie wensen te  maken. Dit vergemakkelijkt vervolgens de aanmaak van jullie brochure op maat.

Posters voor KOPP- en familievriendelijke organisaties

Familieplatform heeft een reeks posters ontwikkeld om:

– de naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en te informeren,
– het aanbod van ouderschaps- en/of KOPP-gesprekken onder de aandacht te brengen,
– en het gebruik van de Familieplatform-brochures aan te moedigen.

Je kan deze gratis downloaden, afprinten, eventueel een stempel of sticker van je eigen organisatie toevoegen en ophangen in je onthaal, bezoekruimte, cafetaria…

Onze samenwerkingen met zorgorganisaties

Heel wat organisaties maakten de voorbije jaren gebruik van het aanbod van Familieplatform. Aan de hand van vormingen, coaching, de familietevredenheidsmeting, de familievertrouwenspersoon, … werkten organisaties en hulpverleners aan een familievriendelijkere gezondheidszorg.

Ben je benieuwd welke organisatie wat deed? 

Lopende projecten

Als Familieplatform ontwikkelen we samen met verschillende zorgorganisaties nieuwe methodieken. Via pilootprojecten en samenwerkingen zetten we in op vernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor de cliënt, kan hij/zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Good practices

Je moet niet alles zelf uitvinden. Kijk gerust eens over het muurtje. 

Op de website familie-praktijk.be – een samenwerking tussen Similes en het Familieplatform – vind je heel wat boeiende voorbeelden.

Heb je zelf ook inspirerende voorbeelden? Laat het ons weten. 

Met de ‘Familiereflex maken we een vertaalslag van de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het is een richtlijn die zorgverleners aanmoedigt én ondersteunt om familie meer te gaan betrekken bij het traject van hun cliënten.

Benieuwd hoe je de tips uit de richtlijn concreet kan toepassen? Laat je inspireren door het gratis aanbod van de Familiereflex.

  • In onze infosessies en Q&Asessies maak je kennis met de aanbevelingen in de richtlijn
  • Door onze vormingen leer je over de basis van samenwerken met naasten en krijg je op specifieke vragen een antwoord in de thematische verdiepingen
  • Met de QuickScan beschik je over een tool om te reflecteren hoe jij/je team al werkt rond de Familiereflex
  • In een implementatietraject krijg je ondersteuning bij de zoektocht naar concrete acties die jouw organisatie kan nemen om tot structurele en systematische verandering te komen op vlak van familiebeleid

Ons materiaal

Het Familieplatform heeft een reeks brochures en folders ontwikkeld om jou als familielid, naastbetrokkene, hulpverlener,… van personen met een psychische kwetsbaarheid mee te ondersteunen en te informeren.

Bekijk en download de digitale versies hier.