Overslaan en naar de algemene inhoud

Familietevredenheidsmeting

Als zorgorganisatie wil je inzetten op een goed familiebeleid. Maar hoe weet je of je voldoende tegemoetkomt aan de noden van families? Wat gaat goed en wat kan beter?

Voor de ontwikkeling en bijsturing van een familiebeleid is het van onschatbare waarde om het perspectief van families te leren kennen. Familieplatform ontwikkelde een meetinstrument om dit familieperspectief in kaart te brengen.

De resultaten brengen jouw organisatie een stap dichter bij een gedragen familiebeleid.

Indicatoren (VIP2)

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (afgekort als VIP²) is een initiatief om de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen te meten en verbeteren.

De indicatoren zorgen ook voor meer transparantie over de kwaliteit van de zorg.

Het project wordt geleid door de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid.

Onderzoeksrapporten en publicaties

Ook in onze sector is het belangrijk om methodieken te onderbouwen. Evidence-based werken, zoals dat heet. Als Familieplatform helpen we door relevante (inter)nationale literatuur te verzamelen, eigen onderzoeksprojecten op te zetten en onze expertise te delen bij lopende onderzoeksprojecten. Lees hieronder onze recente onderzoeksrapporten.

Ontwikkeling familietevredenheidsmeting

Familieplatform ontwikkelde de Familietevredenheidsmeting en onderzocht het gebruik hiervan binnen psychiatrische ziekenhuizen en -centra. De Familietevredenheidsmeting is een instrument dat zorgorganisaties in staat stelt om op een systematische manier de stem van familie te bevragen. De resultaten van deze bevraging helpen zorgorganisaties bij het detecteren van eigen knelpunten en opportuniteiten, alsook bij het uitwerken van een gedragen familiebeleid. Het volledige rapport van de eerste onderzoeksfase lees je hier.

Proefproject familievertrouwenspersoon

In samenwerking met een aantal zorgorganisaties zette Familieplatform een proefproject op poten om de functie van een familievertrouwenspersoon te onderzoeken. De ervaringen van directie, hulpverleners, familievertrouwenspersonen en natuurlijk van de families werden bevraagd. De resultaten van dit proefproject lees je hier. Zit je als familie met vragen of wil je meer weten over de familievertrouwenspersoon? Dan kan je terecht op deze pagina voor meer informatie.

X
X