Overslaan en naar de algemene inhoud

Overzicht deelnemende zorgorganisaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van het aanbod dat Familieplatform deed in de Vlaamse zorgorganisaties, en dit van 2020 tot op heden.

Door te selecteren op aanbod, periode, type zorgorganisatie en/of regio krijgt u uw gewenst resultaat.

Onderaan de pagina krijgt u een overzicht van wat het aanbod precies inhoudt.

Aanbod Familieplatform

Periode

Types zorgorganisaties

Regio’s

Waaruit bestaat het aanbod van Familieplatform?

Vorming Familie:

vorming met focus op de basisprincipes van het werken met familie, met aandacht voor het beter bejegenen, informeren, ondersteunen en laten participeren van naasten in de zorg

Vorming Familiereflex:

op vraag van de overheid werd in 2020 een richtlijn ontwikkeld m.b.t. het sterker betrekken van naasten in de ggz. Tijdens deze vorming wordt  deze richtlijn toegelicht en bekeken op welke manier de organisatie meer kan inzetten op het beter bejegenen, informeren, ondersteunen en laten participeren van naasten in de zorg

Vorming KOPP/KOAP:

vorming met focus op het werken met kinderen van ouders met een psychische of afhankelijkheidsproblematiek en het thema ouderschap

Coaching Familiereflex:

intensief begeleidingsproces waarbij de richtlijn m.b.t. het sterker betrekken van de naasten in de ggz als blauwdruk op de organisatie wordt gelegd.

Coaching KOPP/KOAP:

intensief begeleidingsproces met focus op het werken met kinderen en het thema ouderschap

FVP:

de organisatie ondersteunt het aanbod van de familievertrouwenspersoon 

FTM:

de organisatie participeerde aan het onderzoek m.b.t. de  Familietevredenheidsmeting

Familiereflex

naast(en) samen…

staan we sterk

In een steeds complexere zorgwereld staan we samen sterker. Samen maken we de Familiereflex. Wij bieden handvaten om de families van zorggebruikers meer te ondersteunen, betrekken en erkennen als partner in zorg.