Overslaan en naar de algemene inhoud

Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform is een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, samen pakken we de zorg aan. Wie zijn we?

Onze missie

We bouwen bruggen tussen familie, hulpverleners en patiënten. Zo wordt familie een volwaardige partner in zorg

Onze visie

We roepen op om de Familiereflex te maken: we willen elke zorgorganisatie de familie laten erkennen, ondersteunen, informeren en betrekken

Jaaractieplan

Jaarlijks leggen we accenten en actieplannen vast waar we als Familieplatform op inzetten 

We zijn een platform voor ...

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team:

X
X