Overslaan en naar de algemene inhoud

Onze leden

Het Familieplatform wil familieorganisaties ondersteunen en dichter bij elkaar brengen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat familiebetrokkenheid een positief effect heeft op alle betrokkenen (cliënt/patiënt, familie, vrienden, kennissen én de hulpverlening) is het dan ook van belang dat we kennis rond dit thema delen over de familieorganisaties heen.

Er zijn een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen actief.

Zij leveren fantastisch werk en wij willen die organisaties aanmoedigen en ondersteunen in het delen van hun ervaringen. Bovendien bieden we laagdrempelig opleidingskansen aan, aan de familieorganisaties en hun vrijwilligers. We willen verder ook onderstrepen dat het samenbrengen van familieorganisaties ook een sterkere stem geeft om beleidsaanbevelingen op diverse niveaus te doen.

Wil jij ook deel uitmaken van ons platform?

Klik dan hier om lid te worden.

Al-Anon / Alateen

Vereniging voor familie en vrienden van Alcoholisten.

Anaktisi

Anaktisi is een vzw die door slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd opgericht. Wij organiseren lotgenotengroepen in Vlaams Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast geven we lezingen en getuigenissen voor verschillende organisaties. We zetten ons ook actief in om slachtoffers te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers.

Seksueel geweld heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen de persoon zelf maar ook zijn of haar partner leeft met de gevolgen ervan. Je zoekt er een weg mee. Samen als koppel en elk voor zich. Deze groep biedt enkel ruimte voor de partners.

ANBN Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa

De vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is.

Email: info@anbn.be
Website: www.anbn.be

Logo_anbn

Berdache België

Vereniging voor ouders met een genderkind.

LOGO-png-Berdache

Berrefonds

Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind.

Cachet vzw

Cachet is een netwerk voor mensen zoals ons: mensen die met jeugdzorg in aanraking kwamen en zich niet herkennen in de stereotypen. Samen willen we een ander beeld creëren: één van optimisme, waarbij klacht kracht wordt, waarbij ervaringen niet weggestopt worden, maar gebruikt worden om andere kinderen en jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven.

Email: info@zitstil.be
Tel.: 03 830 30 25
Website: http://www.zitstil.be

Cetos vzw

Vzw CETOS is een vereniging van ouders, volwassenen met dysfasie en professionelen met als doel hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsdysfasie of een taalontwikkelingsstoornis en hun naaste omgeving. CETOS streeft naar gelijke kansen voor deze kinderen, jongeren en volwassenen in onderwijs, vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en het vergroten van participatie in de maatschappij.

Email: info@cetos.be
Website: www.cetos.be

ConTempo

ConTempo verenigt mensen die hun partner verloren door overlijden. De vereniging organiseert rouwzorggroepen, ontmoetingsmomenten, gespreksgroepen, vormingsmomenten en andere activiteiten voor lotgenoten.

logo contempo kleur

Hersenletselliga

De Hersenletsel Liga vzw is een vrijwilligersorganisatie die alle personen en organisaties verbindt die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving.

Huntington Liga vzw

De Huntington Liga vzw brengt mensen betrokken bij de ziekte van Huntington bij elkaar.

IKTIC Tourettevereniging België

Voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, ouders, broer en/of zus).

Email: info@iktic.be

Website: www.iktic.be

Kleine Prins

Vzw Kleine Prins is een Kinderkankerfonds dat op verschillende manieren families met een kind met een levensbedreigende ziekte, wil helpen. Kleine Prins biedt morele, financiële en materiële ondersteuning voor het hele gezin.

Logo_KleinePrins

Magenta

Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte waarin wordt gefocust op de zorg-werk-levenbalans.

Met Lege Handen

Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. De zelfhulpgroep MLH organiseert praatgroepen in Leuven (Wijgmaal), Antwerpen (Wilrijk) en Roeselare en Gent.

Ze bieden ook een gesloten facebookgroep voor lotgenoten aan, een openbare facebookpagina en een driemaandelijks tijdschrift ‘t Lichtpuntje.

OVK-Save vzw (Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw)

OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. Daarbij stelt de organisatie zich niet in de plaats van professionele hulpverleners, maar werkt ze complementair: vanuit onderlinge hulp en solidariteit tussen getroffenen levert OVK unieke expertise aan.

O.V.O.K. (Ouders van een Overleden Kind)

Praatgroepen voor mensen waarvan hun kind overleden is.

Project Jongeren

Project Jongeren wil jongeren informeren over alcoholgebruik en alcoholmisbruik. De bedoeling is dit te doen aan de hand van dialoog, met luisteren en informatie geven.

Email: project.jongeren@telenet.be
Telefoon: 0486/41.06.88
Website: www.projectjongeren.be

PsychoseNet

Het platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel.

Re-member

Voor familieleden en jongeren biedt Re-member een alternatief met openhartcirkels. Spreken vanuit het hart.

Similes vzw

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden … kortom iedereen die betrokken is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid.

Ups & Downs

Ups & Downs is een zelfhulpvereniging die zowel de patiënten als hun partners en familieleden wil ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van een bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of een depressie.

Vereniging Afasie

Wij zijn een pluralistische vereniging die tegemoet wil komen aan de behoeften van personen die na een cardiovasculair accident een afasie ontwikkelen.

Via regionale, gevarieerde en ontspannende activiteiten willen wij het contact en de communicatie bevorderen tussen lotgenoten en hun omgeving om een mogelijk sociaal isolement te vermijden. Afasie meer naambekendheid geven is een kerntaak.

Vlaamse Vereniging Autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

VVA_logo_blauw_rgb-300x139

VVOC (Vlaamse Vereniging Ouders van Couveusekinderen)

Als vereniging wensen wij beschikbaar te zijn voor ouders die nood hebben aan ondersteuning of een babbel. Eveneens willen we ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie verschaffen over de wereld van couveusekinderen en hun gezin.

Email: contact@vvoc.be

Website: www.vvoc.be

Logo vvoc

Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw

Een vereniging voor pleegzorgers die gedragen wordt door vrijwilligers. We zorgen voor ontmoeting, verbinding, en werken samen met Pleegzorg Vlaanderen aan aanbevelingen voor het beleid.

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding

Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant vzw en werkt in Vlaanderen voor nabestaanden na zelfdoding.

Email: info@werkgroepverder.be
Tel.: 02 361 21 28
Website: www.werkgroepverder.be