Overslaan en naar de algemene inhoud

Onze leden

Het Familieplatform wil familieorganisaties ondersteunen en dichter bij elkaar brengen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat familiebetrokkenheid een positief effect heeft op alle betrokkenen (cliënt/patiënt, familie, vrienden, kennissen én de hulpverlening) is het dan ook van belang dat we kennis rond dit thema delen over de familieorganisaties heen.

Er zijn een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen actief.

Zij leveren fantastisch werk en wij willen die organisaties aanmoedigen en ondersteunen in het delen van hun ervaringen. Bovendien bieden we laagdrempelig opleidingskansen aan, aan de familieorganisaties en hun vrijwilligers. We willen verder ook onderstrepen dat het samenbrengen van familieorganisaties ook een sterkere stem geeft om beleidsaanbevelingen op diverse niveaus te doen.

Wil jij ook deel uitmaken van ons platform?

Klik dan hier om lid te worden.

Al-Anon /Alateen

Vereniging voor familie en vrienden van Alcoholisten.

Vereniging Afasie

De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van de persoon met afasie en zijn/haar familie.

ANBN Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa

De vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is.

Email: info@anbn.be
Website: www.anbn.be

Berdache België

Vereniging voor ouders met een genderkind.

Berrefonds

Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind.

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven.

Email: info@zitstil.be
Tel.: 03 830 30 25
Website: http://www.zitstil.be

Cetos vzw

Centrum Taalontwikkelingsstoornissen, voorheen Zelfhulpgroep dysfasie.

Contempo

Brengen mensen samen hun partner hebben verloren.Er zijn groepen voor jonge en minder jonge lotgenoten. Daarnaast organiseren ze ook leesclubs, provinciale en nationale ontmoetingen.

Huntington Liga vzw

De Huntington Liga vzw brengt mensen betrokken bij de ziekte van Huntington bij elkaar.

IKTIC Tourettevereniging België

Voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, ouders, broer en/of zus).

Email: info@iktic.be

Website: www.iktic.be

Kleine prins vzw

Vereniging voor kinderen met kanker in limburg.

OVK - Save vzw

OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. Daarbij stelt de organisatie zich niet in de plaats van professionele hulpverleners, maar werkt ze complementair: vanuit onderlinge hulp en solidariteit tussen getroffenen levert OVK unieke expertise aan.

Psychosenet

Het platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel.

Similes vzw

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden … kortom iedereen die betrokken is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid.

Vlaamse Vereniging Autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

VVOC (Vlaamse Vereniging Ouders van Couveusekinderen)

Vereniging voor ouders van couveuse kinderen.

Email: contact@vvoc.be

Website: www.vvoc.be

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding

Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant vzw en werkt in Vlaanderen voor nabestaanden na zelfdoding.

Email: info@werkgroepverder.be
Tel.: 02 361 21 28
Website: www.werkgroepverder.be

Zelfhulpgroep Noah

Zelfhulpgroep en slachtofferhulp voor ouders met drugsverslaafd kind.

Vlaamse vereniging voor pleeggezinnen

De V.V.P. is een vereniging van vrijwilligers van en voor pleegouders.

Re-member

Voor familieleden en jongeren biedt Re-member een alternatief met openhartcirkels. Spreken vanuit het hart.

Magenta

Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte waarin wordt gefocust op de zorg-werk-levenbalans.

Hersenletselliga

Vereniging voor personen met een niet aangeboren hersenletsel.

Met Lege Handen

Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. De zelfhulpgroep MLH organiseert praatgroepen in Leuven (Wijgmaal), Antwerpen (Wilrijk) en Roeselare en Gent.

Ze bieden ook een gesloten facebookgroep voor lotgenoten aan, een openbare facebookpagina en een driemaandelijks tijdschrift ‘t Lichtpuntje.

Cachet vzw

Cachet is een netwerk voor mensen zoals ons: mensen die met jeugdzorg in aanraking kwamen en zich niet herkennen in de stereotypen. Samen willen we een ander beeld creëren: één van optimisme, waarbij klacht kracht wordt, waarbij ervaringen niet weggestopt worden, maar gebruikt worden om andere kinderen en jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.

O.V.O.K. (Ouders van een Overleden Kind)

Praatgroepen voor mensen waarvan hun kind overleden is.

Anaktisi

Anaktisi is een vzw die door slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd opgericht. Wij organiseren lotgenotengroepen in Vlaams Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast geven we lezingen en getuigenissen voor verschillende organisaties. We zetten ons ook actief in om slachtoffers te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers.

Seksueel geweld heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen de persoon zelf maar ook zijn of haar partner leeft met de gevolgen ervan. Je zoekt er een weg mee. Samen als koppel en elk voor zich. Deze groep biedt enkel ruimte voor de partners.

X
X