Overslaan en naar de algemene inhoud

Familietevredenheidsmeting

Sinds 2015 zet het Familieplatform Geestelijke Gezondheid in op de ontwikkeling van een meetinstrument dat toelaat om systematisch verbeterpunten voor de zorg in kaart te brengen en dit vanuit het perspectief van familieleden.

In 2021 gaan heel wat organisaties met de FamilieTevredenheidsMeting aan de slag.

Heb je ook interesse om de stem van familie te bevragen?

X
X