Overslaan en naar de algemene inhoud

Welkom op de schrijfwijzer rond boeken over/voor KOPP-kinderen.

Hier vind je een aantal tips die wij belangrijk vinden om in het achterhoofd te houden.

Ze zijn gebaseerd op onze ervaring over wat er juist wel of niet helpend is voor KOPP-kinderen.

Uiteraard zijn er nog andere aandachtspunten bij het schrijven van een boek, zoals aandacht voor gender, diversiteit, …

Als je zelf een KOPP-kind bent, denk dan na over: wil ik gewoon mijn eigen verhaal kwijt of wil ik (ook) andere kinderen ondersteunen?

Realiteit en hoop

Je verhaal delen kan zeker voor (h)erkenning zorgen bij kinderen in een gelijkaardige situatie. Dan is het fijn om de goede balans te zoeken tussen de (soms pijnlijke) realiteit en hoop. Aan de ene kant wil je dat iemand zich herkent in wat je schrijft en dat je de reële impact op jouw leven kan aangeven.

Anderzijds is het belangrijk dat het verhaal niet alleen maar moeilijk en zwaar is. Dat is het leven van de meeste KOPP-kinderen ook niet (de hele tijd). En als het dat wel is, is het des te belangrijker om hen ook wat houvast, hoop en/of toekomstperspectief mee te geven.

Veerkrachthelpers

Om anderen echt een steuntje in de rug te geven merken we dat het werkt als je aangeeft wat er kan helpen (ook al zijn dat soms hele kleine dingetjes). We weten dat het goed is als kinderen horen dat de situatie niet hun schuld is en dat zij ze ook niet kunnen of hoeven op te lossen. Daarnaast werkt het beschermend om te weten dat je niet de enige bent.

Dan zijn er nog de vier veerkrachthelpers, waarvan we weten dat die ondersteunend zijn voor KOPP- en KOAP-kinderen.

Je hoeft deze veerkrachthelpers niet letterlijk te vernoemen, maar je kan ze wel impliciet in het verhaal verwerken, bv. door aan te geven waar het hoofdpersonage steun krijgt, welke informatie hem/haar helpt, door ook nog prettige activiteiten in beeld te brengen of te benoemen dankzij welke steunfiguur dat mogelijk wordt gemaakt, etc.

Inspiratie

Er zijn al heel wat boekjes over en voor KOPP geschreven, voornamelijk over psychische problemen of afhankelijkheid/verslaving in het algemeen, en ook over depressie. Andere specifieke problematieken/diagnoses komen weinig aan bod.

Vooraleer je gaat schrijven, ga eens door onze bestaande leeslijst om een zicht te krijgen op het reeds bestaande materiaal. Thema’s waarover zeker nog een nood is aan kwalitatief leesmateriaal:

 • Automutilatie
 • Suïcidegedachten of –poging bij de ouder (dit is anders dan een geslaagde poging)
 • Ouders met een mentale beperking
 • Psychose
 • Burn-out
 • Eetstoornis
 • Broer of zus met een psychische problematiek
 • Ouder in detentie
 • Geïnterneerde ouder
 • Persoonlijkheidssstoornis (borderline, narcisme, OCD, …)
 • Münchhausen by proxy
 • Postpartum depressie
 • Mag eventueel ook aan bod komen: soorten van hulpverlening (in psychiatrisch ziekenhuis, mobiel team, ambulant, enz.)

Wil je ons een geweldig boek aanraden dat nog niet in onze leeswijzer staat?

Wil je zelf jouw verhaal in een boek gieten? Raadpleeg hier onze schrijfwijzer.

Lees hier een aantal belangrijke tips om met de boeken aan de slag te gaan.