Overslaan en naar de algemene inhoud

Wat is een familievertrouwenspersoon?

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer je, als familie, nood hebt aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor een familielid, kan je terecht bij de familievertrouwenspersoon. Op deze pagina vind je heel wat informatie terug over de familievertrouwenspersoon.

De functie kwam tot stand na een proeftraject van Familieplatform. Het onderzoeksrapport is terug te vinden op de pagina wetenschap & kwaliteit.

Wat doet een familievertrouwenspersoon?

  • Een luisterend oor bieden bij moeilijkheden tussen familie en zorgorganisatie, wanneer familie zich niet begrepen voelt, …
  • Algemene informatie geven over het ziektebeeld en de gevolgen voor familie, alsook over beschikbare doorverwijzingen voor familieleden
  • Informatie geven over beroepsgeheim & de algemene wet- en regelgeving
  • Belangenbehartiging, onder meer door ondersteuning in gesprekken met hulpverleners
  • Bemiddelen tussen familie en hulpverleners/zorgorganisatie, en desgewenst adviseren bij klachtprocedures
  • Anoniem signaleren van problemen of knelpunten die familie ervaren binnen de zorgorganisatie

Voor wie?

De familievertrouwenspersoon is beschikbaar en bereikbaar voor alle familieleden en naasten van personen die in begeleiding/behandeling zijn binnen de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.

Bijvoorbeeld, is jouw familielid in begeleiding in een psychiatrische zorgvoorziening, een mobiel team of binnen een GGZ, dan kan je als familie terecht bij de familievertrouwenspersoon

Wanneer?

Als familie kan je op elk moment van het behandelproces contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. Weet echter dat er ook binnen de zorgorganisatie mogelijkheden zijn voor familie: denk bijvoorbeeld aan de sociale dienst, ombudsman of directeur. In sommige organisaties kan u eveneens beroep doen op familie-ervaringsdeskundigen.

Vind je binnen de zorgorganisatie niet de gewenste steun of informatie, contacteer dan zeker de familievertrouwenspersoon.

Familiereflex

naast(en) samen…

staan we sterk

In een steeds complexere zorgwereld staan we samen sterker. Samen maken we de Familiereflex. Wij bieden handvaten om de families van zorggebruikers meer te ondersteunen, betrekken en erkennen als partner in zorg.