Overslaan en naar de algemene inhoud

Vorming

Op zoek naar een inspirerende start of verdieping rond het samenwerken met familie, kinderen en naasten? In onze vormingen komen verschillende thema’s aan bod: werken in trialoog, in gesprek gaan met naasten, omgaan met beroepsgeheim, participatie in zorg,…

De onderdelen van ons aanbod kunnen afzonderlijk ingepland worden, of deel uitmaken van een dagopleiding aan voordeeltarief.

Bekijk hieronder ons aanbod standaardvormingen en workshops op maat.

Aanbod vormingen 2024

Standaard aanbod

In onze standaard vormingen of workshops word je ondergedompeld in de basiskennis rond familiebeleid. Een opleider van het Familieplatform reikt kennis en handvaten aan rond een vooraf bepaald thema of thema’s. Onze opleider verplaatst zich naar jouw organisatie of geeft de vorming online via Zoom.

Stel jouw opleiding samen aan de hand van onderstaande topics:

Tijdsduur: 1 tot 2 uur               Tarief: €225 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Wat leer je tijdens de vorming: We vertrekken vanuit het waarom van het samenwerken in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. We gaan in op de fundamenten om op die manier samen te werken, namelijk de 4 pijlers van familiebeleid. We leggen de link met de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten. Daarin leggen we ook de link met het kader van het beroepsgeheim en welke mogelijkheden er zijn in contact met naasten. We geven een aantal inspirerende good practices mee als aanknopingspunten om in de organisatie verder mee aan de slag te gaan.

Dit komt aan bod:

 • Werken in trialoog
 • 4 pijlers: bejegening, informeren, ondersteunen en participatie
 • MDR rond het betrekken van naasten
 • Kader van het beroepsgeheim
 • Good practices
 • Info- en doorverwijspuntenInclusief: brochure ‘Voor familie in de GGZ’

Wat leer je tijdens de vorming: We staan stil bij cijfers en wetenschappelijke achtergrond rond KOPP en KOAP en het belang van aandacht voor deze doelgroep. Daarnaast verkennen we wat de impact is op de kinderen. We lichten een aantal beïnvloedende factoren toe. Van daaruit bekijken we hoe je preventief aan de slag kan met kwetsbaar ouderschap en veerkracht bij kinderen. Ten slotte reiken we materiaal aan ter ondersteuning bij je werk met KOPP-kinderen en hun ouders.
Standaard komen zowel KOPP als KOAP voor in ons verhaal. Wanneer je nood hebt aan extra specifieke input rond KOAP, mag je dit gerust aangeven.

Dit komt aan bod:  

 • Kader en wetenschap 
 • Belang van aandacht 
 • Impact op de kinderen 
 • Beïnvloedende factoren 
 • Kwetsbaar ouderschap 
 • Veerkrachtondersteuning 
 • 4 veerkrachthelpers 
 • Materiaal

Wat leer je tijdens de vorming: Familie informeren is een fundament in de samenwerking in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Maar dat roept bij ons als hulpverlener wel eens vragen op. Want hoe zit het dan met het beroepsgeheim? We gaan in op het belang van het informeren van familie. We bouwen verder door stil te staan wat de term beroepsgeheim bij ons oproept. We geven juridische en ethische kaders mee die spelen en bieden aanknopingspunten om niet enkel de beperkingen, maar ook de mogelijkheden tot informatiedeling uit te lichten.

Dit komt aan bod:

 • Belang van informatie in de trialoog
 • Wat de term beroepsgeheim oproept
 • Juridisch kader van informatiedeling
 • Ethisch kader van informatiedeling

Hoe begin je eraan om het KOPP/KOAP-thema vorm te geven binnen je organisatie? Hoe kan je huidige initiatieven rond KOPP en KOAP versterken en blijven integreren?

Wat leer je tijdens deze vorming: Deze vorming biedt je een heldere kapstok om binnen je team en/of organisatie een krachtig beleid rond KOPP/KOAP uit te werken te verankeren.

Dit komt aan bod:

 • 3 domeinen van een KOPP-vriendelijk beleid op organisatie/procesniveau
 • 4 domeinen van een KOPP-vriendelijk beleid op inhoudelijk niveau 
 • Tips & tricks
 • Ondersteuning bij het zetten van de eerste stap
 • Visuele tool om het KOPP-beleid in kaart te brengen 

Tijdsduur: 3 uur                    Tarief: €325 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Wat leer je tijdens deze vorming: We staan stil bij cijfers en wetenschappelijke achtergrond rond KOPP en KOAP en het belang van aandacht voor deze doelgroep. Daarnaast verkennen we wat de impact is op de kinderen. We lichten een aantal beïnvloedende factoren toe. Van daaruit bekijken we hoe je preventief aan de slag kan met kwetsbaar ouderschap en veerkracht bij kinderen. Ten slotte reiken we materiaal aan ter ondersteuning bij je werk met KOPP-kinderen en hun ouders. 
Standaard komen zowel KOPP als KOAP voor in ons verhaal. Wanneer je nood hebt aan extra specifieke input rond KOAP, mag je dit gerust aangeven.

Dit komt aan bod:

 • Kader en wetenschap 
 • Belang van aandacht 
 • Impact op de kinderen 
 • Beïnvloedende factoren 
 • Kwetsbaar ouderschap 
 • Veerkrachtondersteuning 
 • 4 veerkrachthelpers 
 • Oefening: in gesprek o.b.v. een veerkrachthelper 
 • Materiaal 

KOPP-kinderen verdienen voldoende ondersteuning. Ze zijn echter niet altijd makkelijk te bereiken. Daarom is het belangrijk om met volwassen patiënten of cliënten over ouderschap in gesprek te gaan. Zij zijn immers de ouders van deze kinderen en zijn zelf ook vragende partij om te spreken over de kinderen en ouderschap, weten we uit onderzoek. Door hen te ondersteunen in hun rol als ouder, kunnen we de veerkracht van KOPP-kinderen versterken.

Wat leer je tijdens deze vorming: Je leert hoe je samen met ouders kan werken aan een sterkere veerkracht van hun kinderen en hoe je hen zelf kan ondersteunen in hun rol als ouder. We reiken hiertoe twee verschillende gespreksmethodieken aan.

Dit komt aan bod:

 • De noden van ouders met psychische problemen 
 • Houding als hulpverlener 
 • Pijlers oudervriendelijk beleid 
 • Het KOPP-preventiegesprek 
 • Thema’s van ouderschap 
 • Oefening

Op zoek naar fijne tips & tricks om met kinderen aan de slag te gaan? Deze vorming is voor jou!

Iedereen kan iets betekenen voor KOPP- en KOAP-kinderen. Denk maar aan een warm welkom met een high-five en een ‘hoe is het’; tot het voeren van (al dan niet) informatieve gesprekjes met kinderen en jongeren.

Wat leer je tijdens deze vorming: We bekijken welke thema’s gepast zijn om te bespreken met kinderen en jongeren. We verkennen de mogelijkheden om te werken met kinderen: spellen, boekjes, brochures,… en hoe je ze kan inzetten.

Dit komt aan bod:

 • Ontwikkeling en copingrollen bij kinderen 
 • De pijlers van een kindvriendelijk beleid 
 • Spelmateriaal, boeken, methodieken: ‘Op weg met Kriebel’ 
 • Oefening 

‘Met Kriebel op reis’ is een verzameling methodieken (verzameld in een koffer of rugzak) om in gesprek te gaan met KOPP/KOAP: kinderen van ouders met psychische- of afhankelijkheidsproblemen.

Wil je met KOPP/KOAP aan de slag, maar ben je nog op zoek naar nuttig materiaal en methodieken? Dan is deze vorming iets voor jou.

Wat leer je tijdens deze vorming: We vertrekken vanuit basisinformatie over KOPP en KOAP en lichten het concept Kriebel toe. We nemen de inhoud van de ‘Met Kriebel op reis’-koffer of rugzak door en geven toelichting over de landen. We gaan aan de slag met de methodieken en reiken ook praktijkvoorbeelden aan van hoe je deze inzet.

Dit komt aan bod:

 • Basisinfo KOPP/KOAP
 • Toelichting van het concept Kriebel
 • Toelichting van de landen/thema’s
 • Aan de slag met de methodieken
 • Praktijkvoorbeelden

Wat leer je tijdens de vorming: Familie informeren is een fundament in de samenwerking in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Maar dat roept bij ons als hulpverlener wel eens vragen op. Want hoe zit het dan met het beroepsgeheim? We gaan in op het belang van het informeren van familie. We bouwen verder door stil te staan wat de term beroepsgeheim bij ons oproept. We geven juridische en ethische kaders mee die spelen en bieden aanknopingspunten om niet enkel de beperkingen, maar ook de mogelijkheden tot informatiedeling uit te lichten.

Dit komt aan bod:

 • Belang van informatie in de trialoog
 • Wat de term beroepsgeheim oproept
 • Juridisch kader van informatiedeling
 • Ethisch kader van informatiedeling
 • Reflectieoefening naar opportuniteiten

Aanbod op maat

We werken een aanbod uit op maat van uw jouw organisatie. Dat kan op twee manieren: vanuit een eigen vraag of vanuit een bestaande vorming die we vertalen naar de specifieke werking van de organisatie. Er wordt sterk ingezet op interactie en het integreren van handvaten in de praktijk. Een coach van het Familieplatform verplaatst zich naar jouw organisatie.

Stel jouw opleiding samen op basis van onderstaande thema’s:

Tijdsduur: 1 tot 2 uur               Tarief: €325 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Binnen het thema ‘Familie vriendelijk bejegenen’ wordt de focus gelegd op het welkom heten van naasten binnen de organisatie.

Wil je jouw organisatie aantrekkelijker maken voor naasten, maar weet je niet goed waar te beginnen? Heb je ideeën genoeg, maar ontbreekt er een structureel kader?

Samen bekijken we op welke manier je als hulpverlener, team en organisatie familie meer/beter kan bejegenen, en wat er nodig is voor een structurele implementatie.

Binnen het thema ‘Familie ondersteunen’ wordt de focus gelegd op het ondersteunen van naasten binnen de organisatie.

Wil je als organisatie het verschil maken door meer in te zetten op het ondersteunen van naasten? Wil je meer weten over de doorverwijsmogelijkheden voor naasten? Heb je ideeën genoeg, maar ontbreekt er een structureel kader?

Samen bekijken we op welke manier je als hulpverlener, team en organisatie familie meer/beter kan ondersteunen, welke doorverwijsmogelijkheden er zijn, alsook welke voorwaarden er zijn om dit ondersteunen structureel te implementeren.

Familie informeren is een fundament in de samenwerking tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Ook heeft de familie zelf vaak veel expertise opgebouwd rond de cliënt die relevant is doorheen de begeleiding.

Wil je in jouw organisatie sterker inzetten op het informeren van naasten en manieren waarop je hun expertise kan inbrengen?

Samen bekijken we op welke manier je als hulpverlener, team en organisatie familie kan informeren en geïnformeerd worden, en welke voorwaarden er nodig zijn voor een structurele implementatie.

Binnen het thema ‘Familie participatie’ wordt de focus gelegd op manieren waarop naasten een actieve rol kunnen opnemen binnen de zorg/organisatie.

Wil je als organisatie het verschil maken door meer in te zetten op familieparticipatie? Wil je naasten een plaats geven binnen de begeleiding van hun familielid of mee betrekken binnen het beleid? Ben je op zoek naar inspiratie? Of ontbreekt er een structureel kader?

Samen bekijken we op welke manier je als hulpverlener, team en organisatie familie meer/beter kan inzetten op familieparticipatie en welke voorwaarde er nodig zijn om dit ondersteunen structureel te implementeren.

Knappe acties en toffe initiatieven rond het werken met familie binnen je organisatie, zullen meer duurzaam verankerd blijven als deze in een helder beleid worden gegoten.

Wij kunnen samen én op maat van jouw team of organisatie zoeken naar welke doelen en prioriteiten van toepassing zijn, hoe deze gedragen tot stand kunnen komen en duurzaam verankerd. De 4 pijlers en 3 domeinen van een familie – vriendelijk beleid en de methode O (Roedel consult) vormen hierin een heldere leidraad.

Tijdsduur: 3 uur                    Tarief: €400 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Binnen het thema ‘Op weg met de ouder’ wordt de focus gelegd op de noden van ouders met een psychische kwetsbaarheid, en op het gesprek met hen aangaan over ouderschap en welzijn van de kinderen.

Heeft je team nood aan een opfrissing van het KOPP-preventiegesprek?
Zoek je inspiratie in het werken met ouders a.d.h.v. casusbespreking, delen van goede praktijken, oefening?
Bekijk je graag samen welke plaats ouderschap en welzijn van kinderen kan innemen binnen jullie werking?

Daar werken we graag op maat iets voor je rond uit.

Op weg gaan met het KOPP-kind, dat betekent samen praten, maken, doen,… En oog hebben voor kleine, verwelkomende gebaren.

Als je hierover met je team of organisatie op zoek bent naar de mogelijkheden om methodieken uit te proberen (bijvoorbeeld uit de koffer ‘Met Kriebel op reis’), samen te oefenen, casussen te bespreken,… kortom stevig geïnspireerd wil worden in het werken met KOPP-kinderen en jongeren – dan werken we graag zoiets uit op maat van jullie noden en vragen.

Knappe acties en toffe initiatieven rond KOPP en KOAP binnen je organisatie, zullen meer duurzaam verankerd blijven als deze in een helder beleid worden gegoten. 

Wij kunnen samen én op maat van jouw team of organisatie zoeken naar welke doelen en prioriteiten van toepassing zijn, hoe deze gedragen tot stand kunnen komen en duurzaam verankerd. De 7 domeinen van een KOPP-vriendelijk beleid vormen hierin een heldere leidraad. Zo zetten we de eerste stappen op weg naar een KOPP-vriendelijk beleid. 

Familie informeren is een fundament in de samenwerking tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Maar dat roept bij ons als hulpverlener wel eens vragen op. Want hoe zit het dan met het beroepsgeheim?

In deze vorming vertrekken we rond concrete vragen en eigen casussen. Samen gaan we in op het belang van het informeren van familie, staan we stil bij de term beroepsgeheim en maken we plaats voor juridische én ethische kaders.

Crisissituaties zijn kantelmomenten die veel kunnen vragen van cliënten, hun naasten en hun hulpverleners. Toch zijn er ook op deze momenten manieren om samen te werken. Onderzoek wijst uit dat zeker op deze momenten, familie ook nood heeft aan informatie, steun en betrokkenheid, en gelijktijdig zelf ook ondersteuning kan bieden.

We gaan de interactie aan op welke manier je als hulpverlener, team en organisatie kan samenwerking met cliënten en familie om crisissituaties op te vangen. Daarbij zoomen we in op de verschillende fases van een crisis en welke voorwaarden er zijn om het samenwerken bij crisissituaties structureel te implementeren.

Leg uw eigen vraag voor

Toch nog een andere vraag rond het samenwerken met familie, die je niet kan vinden in onze voorgestelde thema’s? Ook die is zeer welkom! We bekijken op maat de mogelijkheden en reiken onze expertise aan. Neem vrijblijvend contact op om de inhoud van een vorming, opleiding of workshop vorm te geven.