Skip to main content

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid wil familieorganisaties ondersteunen en dichter bij elkaar brengen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat familiebetrokkenheid een positief effect heeft op alle betrokkenen (cliënt/patiënt, familie, vrienden, kennissen én de hulpverlening) is het dan ook van belang dat we kennis rond dit thema delen over de familieorganisaties heen.

Er zijn een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen actief.

Zij leveren fantastisch werk en wij willen die organisaties aanmoedigen en ondersteunen in het delen van hun ervaringen. We willen verder ook onderstrepen dat het samenbrengen van familieorganisaties ook een sterkere stem geeft om beleidsaanbevelingen op diverse niveaus te doen.

> Bekijk de volledige lijst hier (pdf).

Op dit moment zijn vijf familieorganisaties lid. Hieronder kan je lezen over welke organisaties het gaat. We zijn steeds op zoek naar nieuwe lidorganisaties die familiebetrokkenheid in de geestelijke gezondheidszorg willen stimuleren.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Nieuwe familieorganisatie in de kijker: Fellow Support brengt lotgenoten samen rond het thema verslaving.

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor zowel de partners als familie van de verslaafde in herstel als partners en familieleden van de verslaafde die nog niet in herstel zit.

Meer weten? https://www.fellowsupport.be/

Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Het overkwam Andries. Zijn zoon werd gedwongen opgenomen, geïsoleerd, vastgebonden. ‘Wie kinderen ziet opgroeien, vraagt zich wel eens af wat het leven voor hen zal brengen. Dat mijn kind op volwassen leeftijd in de psychiatrie zou belanden, had ik nooit gedacht. Ik vraag me af of er iets had kunnen gedaan worden om die opname te voorkomen. Andries GETUIGENISSEN Ouderschap en spreken over psychische problemen Ouderschap en spreken over psychische problemen Meer dan 300.000 kinderen in Vlaanderen groeien op in een gezin waar een van de ouders psychische problemen heeft. Erika en haar dochter Anke zagen zich in eerste instantie niet als een van die gezinnen. Pas jaren later werden ze zich hiervan bewust. Nadat een psychiater de juiste diagnose stelde bij Erika. Maar ook door de inzichten over geestelijke gezondheid die Anke meekreeg tijdens haar studies Toegepaste Psychologie. Erika en Anke GETUIGENISSEN Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Wij! is een getuigenis. Een gezin laat even binnenkijken in de wereld van ‘anders zijn’ en wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar vooral kom je te weten hoe weinig ondersteuning er is vanuit de directe omgeving. De stap naar geestelijke gezondheidszorg is soms nog te groot. Hopelijk brengt dit warme pleidooi daar verandering in ... Ann, moeder van zoon met ASS en partner met ADHD GETUIGENISSEN Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Het telefoontje waar ik meer dan twintig jaar voor gevreesd had, kwam er op een bewolkte vrijdag in februari. "Je vader is overleden", klonk het. Nog voor het woord zelfmoord uitgesproken werd, wist ik dat hij geen natuurlijke dood gestorven was. Gedurende mijn hele jeugd heb ik mijn vader van de ene zelfmoordpoging in de andere zien rollen. Ik herinner me nog altijd hoe ik hem als kleine jongen meerdere keren probeerde te overtuigen om niet in de wagen te springen en zich van een brug te storten of hoe ik hem na een overdosis antidepressiva in het ziekenhuis... Laurens, 23 jaar GETUIGENISSEN (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. Soetkin Claes, zelf intussen volwassen en kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid lanceerde voor Similes in het kader van campagne 'Je bent een Kei' een prachtig filmpje: Soetkin Claes GETUIGENISSEN Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Faith en Emery zijn KOPP-kinderen. Dat wil zeggen dat ze Kinderen zijn van Ouders met Psychologische Problemen. Om met die problemen om te gaan, is er een speciale therapie. In de groep kunnen ze vertellen over hun ervaringen en problemen ... KOPP-uitzending Karrewiet GETUIGENISSEN Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Lieve is geboren op een zondag, was ook een zondagskind had vele talenten, was creatief, intelligent, humoristisch en muzikaal, geïnteresseerd in de natuur, en de maatschappij en gevoelig. Hiervan getuigen haar vele teksten in haar boek 'Laat je lief de liefde zijn. Vanaf de humaniora ging het moeilijker met haar en kiezen welke opleiding ze zou volgen en in welke job ze haar talenten zou kunnen ontplooien was niet eenvoudig. Het was een periode van proberen en toch niet vinden wat echt bij haar paste. Mama van Lieve GETUIGENISSEN Moeder van een psychisch kwetsbare jongere Moeder van een psychisch kwetsbare jongere De eerste confrontatie er mee komt als een golf over je heen. Er ontstaat chaos in je eigen hoofd in de vorm van veel vragen. Mijn zoon heeft alle stadia van opvang doorlopen ttz ambulant, vrije opname, collocatie, terug vrijheid, opgepakt door politie wegens “overlast allerhande”, onderzoeksrechter → internering → gevangenis → uiteindelijk psychiatrisch ziekenhuis wat eigenlijk de oorspronkelijke uitspraak van de onderzoeksrechter was maar wegens “gebrek aan plaats” op een “wachtlijst” geplaatst, 2x een heel traject doorlopen en bij elke terugval weer naar de gevangenis gestuurd. L.S., moeder van GETUIGENISSEN

De Huntington Liga vzw

Email: socialedienst@huntingtonliga.be

Tel.: 09/346 89 91

Website: http://www.huntingtonliga.be

De Huntington Liga vzw brengt mensen betrokken bij de ziekte van Huntington bij elkaar. De ziekte van Huntington is een neurologische, degeneratieve, erfelijke aandoening die de hersenen aantast en een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. De ziekte vangt doorgaans aan op middelbare leeftijd. Kinderen van een huntingtonpatiënt hebben 1 kans op 2 om deze ziekte over te erven.

De eerste symptomen van de ziekte zijn vaak karakteriële stoornissen en lichte bewegingsstoornissen, zoals kleine tics. Geleidelijk nemen de ernst van de karakteriële en bewegingsstoornissen toe en treedt er ook een mentale achteruitgang op. Naast de gedragsproblemen is ook het ontkennen van de ziekte door de patiënt een belangrijk aspect, dat het vooral voor de omgeving van de patiënt erg moeilijk maakt om de nodige zorg en hulp te bieden. Patiënten overlijden gemiddeld 15 tot 18 jaar na het verschijnen van de eerste symptomen.

Het dominant erfelijke aspect betekent een zware belasting voor de families. Kinderen zien, soms op erg jonge leeftijd, hun ouders ziek worden en weten dat zij ook drager kunnen zijn van deze ziekte.

Zij kunnen vanaf de leeftijd van 18 jaar kiezen voor een presymptomatische test waardoor zij te weten kunnen komen of zij al dan niet drager zijn van deze aandoening. De test wordt niet uitgevoerd bij kinderen jonger dan 18 omdat ‘het weten’ dat men drager is van de aandoening psychisch erg zwaar om dragen is.

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

Email: vva@autismevlaanderen.be

Autismetelefoon: 078/152 252

Website: http://www.autismevlaanderen.be

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden. Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundigen – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven, zoals de autismetelefoon, online VVA-community, infohuis autisme, regionale werking, campagne ‘Authentisme’… Meer info op www.autismevlaanderen.be.

Similes

Tel.: 016 24 42 01

Website: http://nl.similes.be

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding

Email: info@werkgroepverder.be

Tel.: 02 361 21 28

website: http://www.werkgroepverder.be

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding

Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant vzw en werkt in Vlaanderen voor nabestaanden na zelfdoding. Werkgroep Verder richt zich op mensen die een dierbare verloren als gevolg van een zelfdoding. Zij doet dit onder andere door het bevorderen van lotgenotencontact, zowel door contactdagen, online, als in gespreksgroepen. Werkgroep Verder is ook het Vlaams expertisecentrum inzake postventie. Tot slot werkt Werkgroep Verder ook rond mediarichtlijnen inzake zelfdoding.

IKTIC Tourettevereniging België

Iktic Tourettevereniging België VZW is een vereniging zonder winstoogmerk voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, ouders, broer en/of zus).

Nog vragen?

Twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij staan voor je klaar.
CONTACTEER ONS

Winkelmandje