Overslaan en naar de algemene inhoud

Coaching

Heb je al basiskennis over familie- of KOPP/KOAP-beleid, maar loop je in je organisatie toch aan tegen het implementeren ervan? Of zoek je een klankbord om samen te bepalen welke de volgende stappen zijn die je in jouw organisatie wil zetten? Laat je coachen en door het Familieplatform!

Vertrekkend vanuit de basiskennis leggen we de link tussen een thema naar keuze en de eigen werking in de organisatie. Er wordt sterk ingezet op interactie en het integreren van handvatten in de praktijk. Een coach van het Familieplatform verplaatst zich naar jouw organisatie.

Bekijk ons aanbod en neem vrijblijvend contact met ons op om een coaching op maat van jouw organisatie te organiseren.

Aanbod coaching 2024

Implementeer de Familiereflex

In de richtlijn rond het betrekken van naasten staan verschillende aanbevelingen om de Familiereflex structureel in te bedden in een zorgorganisatie. Ook concrete handvatten voor hulpverleners en teams om in de dagelijkse praktijk toe te passen, maken deel uit van de richtlijn.

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag gaan met een implementatie van de Familiereflex, maar kan je daar nog wat hulp bij gebruiken? Het Familieplatform biedt via drie formats ondersteuning: ga zelfstandig aan de slag met ons draaiboek of we slaan de handen in elkaar voor een verkort of uitgebreid traject. Klik hieronder op ‘Zelfstandig’, ‘Kort traject’ en ‘Volledig traject’ voor meer informatie over deze verschillende mogelijkheden.

Doel: Je wordt gecoacht in de opmaak van een concreet plan van aanpak met actiepunten voor de organisatie. Zo maken jullie binnenkort met de hele organisatie de Familiereflex!

Aan de slag met het draaiboek

Je ontvangt het draaiboek tot implementatie van de Familiereflex, inclusief toelichting tot het gebruik ervan.

Als organisatie ga je zelf aan de slag met de inhoud en het proces.

 

Tarief: gratis

Aan de slag met korte ondersteuning

Je ontvangt het handboek tot implementatie van de Familiereflex.

Een coach van het Familieplatform ondersteunt het startmoment en een evaluatiemoment van het implementatietraject in jouw organisatie.

Als organisatie ga je zelf aan de slag met de inhoud en het proces.

 

Duur begeleiding vanuit Familieplatform: 3 uur

Tarief: €400 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Intensieve coaching door het Familieplatform

Een coach van het Familieplatform ondersteunt jouw organisatie bij de implementatie van de Familiereflex.

In 4 inhoudelijke sessies reiken we informatie aan en ondersteunen we het proces tot het formuleren van actiepunten.

In sessie 5 blikken we terug op het proces en de gezette stappen, met aanvullende tips om op langere termijn het thema familie warm te houden in de organisatie.

Twee keer per jaar organiseert Familieplatform een ‘terugkom-moment’ waarbij 2 vertegenwoordigers per organisatie kunnen uitwisselen met andere gecoachte organisaties.

 

Duur begeleiding vanuit Familieplatform: 10 uur

Tarief: €750 (exclusief verplaatsingsonkosten)

Bouw een KOPP/KOAP-beleid uit

Hoe kan je binnen jouw organisatie een goed beleid rond KOPP en KOAP uitwerken? Welke aanknopingspunten zijn er om te starten, of hoe kan je verder bouwen op wat er reeds is uitgewerkt rond dit thema?

Met de pijlers en domeinen van een KOPP/KOAP-vriendelijk beleid als heldere kapstok, en de stappen van een veranderingsproces als leidraad, helpen we je graag op weg. Of beter gezegd: ga je zelf op weg! In elke bijeenkomst gaan jij en jouw team, jouw organisatie, jouw werkgroep, … aan de slag via opdrachten, uitwisselingsmomenten, delen van goede praktijken en persoonlijke coaching. We maken een stand van zaken op, bekijken welke vervolgstappen nodig en mogelijk zijn, en we laten jullie zelf het proces evalueren en bijsturen.

Praktisch:

  • Dit traject richt zich op beleidsmedewerkers én zorgmedewerkers, zoals bijvoorbeeld KOPP-referentiepersonen.
  • Basiskennis rond KOPP/KOAP is aangeraden.
  • We plannen een eerste overleg om kennis te maken, de noden van de organisatie te helpen in kaart brengen en bekijken dan of we een traject opstarten en hoe dat eruit ziet.
  • Een ‘Gids voor een KOPP-vriendelijk beleid’ is inbegrepen.

Ervaringen van deelnemers aan onze trajecten