Skip to main content

Als partner van iemand met psychische en/of verslavingsproblemen sta je soms voor een grote uitdaging als je je geliefde ziet lijden.

Mensen die kampen met psychische problemen of verslavingen veranderen door de problemen. Het zou kunnen dat je je machteloos voelt, of je krijgt het gevoel dat je elkaar niet meer kent en alleen maar moet verzorgen, je ondervindt misschien ook moeilijkheden op vlak van intimiteit.

Als partner met kinderen kun je het gevoel krijgen dat je er alleen voor staat bij de opvoeding van de kinderen. Als Familieplatform geven we aandacht aan de positie en stem van "partners van..." in de hulpverlening.

FAMILIEORGANISATIES

Als ouder of voogd kan je terecht bij een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen.

Je kan er terecht voor informatie, steun (lotgenotencontact), ontspannende activiteiten, vormingen maar ook om je verhaal te vertellen. Ze kunnen je helpen bij het brengen van een getuigenis om andere mensen te inspireren of om de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg en daarbuiten te helpen zich beter af te stemmen op ouders en andere naastbetrokkenen. Wij vinden je stem hierin uiterst belangrijk.

Hier vind je een lijst van familieorganisaties waar je terecht kan. Belangrijk om weten is dat er ook enkele familieorganisaties zijn die niet specifiek rond één welbepaald probleem werken maar familieleden of kennissen/vrienden ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid/probleem in het algemeen.

Lijst familieorganisaties

OMGAAN MET EEN DEPRESSIEVE PARTNER

Mijn partner vroeg aan de psychiater hoe hij met mij moest omgaan, nu ik zo kwetsbaar ben. Zij antwoordde dat ik nog steeds zijn vrouw was. Enerzijds wil ik niet dat hij me anders gaat behandelen, maar anderzijds hoop ik wel dat hij wat taken van me overneemt als het echt niet gaat. – Ellen (depressiehulp.be)

Hoe kan ik mijn partner het beste steunen?

LEES ER HIER MEER OVER

Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Het overkwam Andries. Zijn zoon werd gedwongen opgenomen, geïsoleerd, vastgebonden. ‘Wie kinderen ziet opgroeien, vraagt zich wel eens af wat het leven voor hen zal brengen. Dat mijn kind op volwassen leeftijd in de psychiatrie zou belanden, had ik nooit gedacht. Ik vraag me af of er iets had kunnen gedaan worden om die opname te voorkomen. Andries GETUIGENISSEN Ouderschap en spreken over psychische problemen Ouderschap en spreken over psychische problemen Meer dan 300.000 kinderen in Vlaanderen groeien op in een gezin waar een van de ouders psychische problemen heeft. Erika en haar dochter Anke zagen zich in eerste instantie niet als een van die gezinnen. Pas jaren later werden ze zich hiervan bewust. Nadat een psychiater de juiste diagnose stelde bij Erika. Maar ook door de inzichten over geestelijke gezondheid die Anke meekreeg tijdens haar studies Toegepaste Psychologie. Erika en Anke GETUIGENISSEN Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Wij! is een getuigenis. Een gezin laat even binnenkijken in de wereld van ‘anders zijn’ en wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar vooral kom je te weten hoe weinig ondersteuning er is vanuit de directe omgeving. De stap naar geestelijke gezondheidszorg is soms nog te groot. Hopelijk brengt dit warme pleidooi daar verandering in ... Ann, moeder van zoon met ASS en partner met ADHD GETUIGENISSEN Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Het telefoontje waar ik meer dan twintig jaar voor gevreesd had, kwam er op een bewolkte vrijdag in februari. "Je vader is overleden", klonk het. Nog voor het woord zelfmoord uitgesproken werd, wist ik dat hij geen natuurlijke dood gestorven was. Gedurende mijn hele jeugd heb ik mijn vader van de ene zelfmoordpoging in de andere zien rollen. Ik herinner me nog altijd hoe ik hem als kleine jongen meerdere keren probeerde te overtuigen om niet in de wagen te springen en zich van een brug te storten of hoe ik hem na een overdosis antidepressiva in het ziekenhuis... Laurens, 23 jaar GETUIGENISSEN (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. Soetkin Claes, zelf intussen volwassen en kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid lanceerde voor Similes in het kader van campagne 'Je bent een Kei' een prachtig filmpje: Soetkin Claes GETUIGENISSEN Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Faith en Emery zijn KOPP-kinderen. Dat wil zeggen dat ze Kinderen zijn van Ouders met Psychologische Problemen. Om met die problemen om te gaan, is er een speciale therapie. In de groep kunnen ze vertellen over hun ervaringen en problemen ... KOPP-uitzending Karrewiet GETUIGENISSEN Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Lieve is geboren op een zondag, was ook een zondagskind had vele talenten, was creatief, intelligent, humoristisch en muzikaal, geïnteresseerd in de natuur, en de maatschappij en gevoelig. Hiervan getuigen haar vele teksten in haar boek 'Laat je lief de liefde zijn. Vanaf de humaniora ging het moeilijker met haar en kiezen welke opleiding ze zou volgen en in welke job ze haar talenten zou kunnen ontplooien was niet eenvoudig. Het was een periode van proberen en toch niet vinden wat echt bij haar paste. Mama van Lieve GETUIGENISSEN Moeder van een psychisch kwetsbare jongere Moeder van een psychisch kwetsbare jongere De eerste confrontatie er mee komt als een golf over je heen. Er ontstaat chaos in je eigen hoofd in de vorm van veel vragen. Mijn zoon heeft alle stadia van opvang doorlopen ttz ambulant, vrije opname, collocatie, terug vrijheid, opgepakt door politie wegens “overlast allerhande”, onderzoeksrechter → internering → gevangenis → uiteindelijk psychiatrisch ziekenhuis wat eigenlijk de oorspronkelijke uitspraak van de onderzoeksrechter was maar wegens “gebrek aan plaats” op een “wachtlijst” geplaatst, 2x een heel traject doorlopen en bij elke terugval weer naar de gevangenis gestuurd. L.S., moeder van GETUIGENISSEN

ZIT JE MET VRAGEN OF ZORGEN OVER JE PARTNER?

BEKIJK ORGANISATIES DIE JE KUNNEN HELPEN

Winkelmandje