Skip to main content

De gevolgen van psychische problemen beperken zich niet tot één persoon, maar strekken zich ook uit naar de mensen die dicht bij deze persoon staan. Eén op vier krijgt ooit in zijn leven te maken met psychische gezondheidsproblemen, een veelvoud van mensen voelt er de impact van.

WIE ZIJN WE?

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een kennis- en uitwisselingsplatform in samenwerking met verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief op vlak van geestelijke gezondheid:

Centrum ZitStil
Huntington Liga vzw
Similes vzw
Vlaamse Vereniging Autisme vzw
Werkgroep Verder
Iktic Tourettevereniging België vzw

Er zijn in Vlaanderen daarnaast nog vele familieorganisaties die als doel hebben om families te ondersteunen. Wil je meer informatie over deze familieorganisaties? Neem dan contact op.

WAT DOEN WE?

Familieplatform stimuleert een evenwaardige en actieve deelname van familiebetrokkenen aan de vermaatschappelijking van zorg. Dit vraagt een open en dynamische houding van zorgverstrekkers, familiebetrokkenen en beleid.

Familieplatform is het platform waarop families, familieorganisaties, zorgverstrekkers en beleid elkaar ontmoeten rond het familieperspectief. Concreet uit zich dat in een aantal actiepunten.

We ondersteunen actief onze ledenorganisaties bij het versterken van het familieperspectief

We activeren doelgroepen en de brede sector en zijn stakeholders om familieleden meer te laten participeren

We inventariseren bestaande methodieken die familieparticipatie bevorderen

We sensibiliseren en centraliseren rond het KO(A)PP thema

We verduidelijken en vertolken standpunten, en kaarten de noden aan bij de overheid, zorgverstrekkers en bredere samenleving

HEB JE VRAGEN OVER ONZE ORGANISATIE?

CONTACTEER ONS VANDAAG

Winkelmandje