Skip to main content

Als kind van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen zit je waarschijnlijk met een hoop vragen. Je begrijpt niet goed wat er met je ouders aan de hand is, je vindt het moeilijk om erover te praten of hebt het gevoel dat anderen niet begrijpen wat er bij jou thuis aan de hand is.

Gevoelens van machteloosheid, onbegrip en schaamte kunnen de kop opsteken. Velen groeien vandaag op in een gezin met een ouder die kampt met psychische problemen of een verslaving. Sommigen nemen de zorg van hun ouder op zich.

We zeggen dan dat een kind opgroeit in een KO(A)PP-situatie, KO(A)PP wil zeggen "Kinderen van Ouders met een Psychische Problematiek (of afhankelijkheidsproblematiek)”. Als Familieplatform geven we aandacht aan de positie en de stem van “kinderen van…” in de hulpverlening.

JE BENT KIND VAN,
JE BENT EEN KOPP-KIND

Wanneer je een kind bent van een ouder met een psychisch of een verslavingsprobleem, wordt er in de zorg de afkorting KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen) of KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem) gebruikt.

Aangezien een verslavingsprobleem ook heel wat psychische gevolgen heeft, spreken we soms alleen van kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP), maar bedoelen we ook de kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem.

Maar voor de leesbaarheid gebruiken we vaak KOPP alleen.

LEES MEER

JE BENT EEN OUDER MET EEN PSYCHISCH PROBLEEM EN/OF AFHANKELIJKHEIDSPROBLEEM EN OP ZOEK NAAR INFO VOOR JE KINDEREN

Bij het opvoeden van kinderen vraagt iedere ouder zich wel eens of hij/zij het goed doet en of het misschien beter kan. Dit is normaal: onzekerheid en twijfel maken immers onvermijdelijk deel uit van het dagelijkse opvoedingsgebeuren. Ouders die lijden aan een psychische ziekte of afhankelijkheidsprobleem worden op dit vlak nog meer op de proef gesteld. Je wordt vaak geconfronteerd met je eigen beperkingen. Je wil je kind wel meer geven maar stelt tot je spijt vast dat dit niet altijd lukt. Dit is vaak frustrerend.

Als ouder sta je natuurlijk niet alleen in de opvoeding van je kinderen. Ook familie, vrienden, buren, leerkrachten, en anderen … kunnen bijspringen waar het even moeilijk gaat. Zij vervullen eveneens een belangrijke taak.

LEES MEER

Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Wat als familie wordt geconfronteerd met dwang? Het overkwam Andries. Zijn zoon werd gedwongen opgenomen, geïsoleerd, vastgebonden. ‘Wie kinderen ziet opgroeien, vraagt zich wel eens af wat het leven voor hen zal brengen. Dat mijn kind op volwassen leeftijd in de psychiatrie zou belanden, had ik nooit gedacht. Ik vraag me af of er iets had kunnen gedaan worden om die opname te voorkomen. Andries GETUIGENISSEN Ouderschap en spreken over psychische problemen Ouderschap en spreken over psychische problemen Meer dan 300.000 kinderen in Vlaanderen groeien op in een gezin waar een van de ouders psychische problemen heeft. Erika en haar dochter Anke zagen zich in eerste instantie niet als een van die gezinnen. Pas jaren later werden ze zich hiervan bewust. Nadat een psychiater de juiste diagnose stelde bij Erika. Maar ook door de inzichten over geestelijke gezondheid die Anke meekreeg tijdens haar studies Toegepaste Psychologie. Erika en Anke GETUIGENISSEN Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Ann Ceurvels getuigt over haar zoon met autisme en partner met ADHD Wij! is een getuigenis. Een gezin laat even binnenkijken in de wereld van ‘anders zijn’ en wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar vooral kom je te weten hoe weinig ondersteuning er is vanuit de directe omgeving. De stap naar geestelijke gezondheidszorg is soms nog te groot. Hopelijk brengt dit warme pleidooi daar verandering in ... Ann, moeder van zoon met ASS en partner met ADHD GETUIGENISSEN Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Laurens (23) getuigt over zijn vader die suïcide pleegde (Knack) Het telefoontje waar ik meer dan twintig jaar voor gevreesd had, kwam er op een bewolkte vrijdag in februari. "Je vader is overleden", klonk het. Nog voor het woord zelfmoord uitgesproken werd, wist ik dat hij geen natuurlijke dood gestorven was. Gedurende mijn hele jeugd heb ik mijn vader van de ene zelfmoordpoging in de andere zien rollen. Ik herinner me nog altijd hoe ik hem als kleine jongen meerdere keren probeerde te overtuigen om niet in de wagen te springen en zich van een brug te storten of hoe ik hem na een overdosis antidepressiva in het ziekenhuis... Laurens, 23 jaar GETUIGENISSEN (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. (Volwassen) kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid getuigt. Soetkin Claes, zelf intussen volwassen en kind van een moeder met een psychische kwetsbaarheid lanceerde voor Similes in het kader van campagne 'Je bent een Kei' een prachtig filmpje: Soetkin Claes GETUIGENISSEN Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Kinderen aan het woord: KOPP-uitzending Karrewiet Faith en Emery zijn KOPP-kinderen. Dat wil zeggen dat ze Kinderen zijn van Ouders met Psychologische Problemen. Om met die problemen om te gaan, is er een speciale therapie. In de groep kunnen ze vertellen over hun ervaringen en problemen ... KOPP-uitzending Karrewiet GETUIGENISSEN Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Ouders getuigen over hun kind dat suïcide pleegde (Re-member) Lieve is geboren op een zondag, was ook een zondagskind had vele talenten, was creatief, intelligent, humoristisch en muzikaal, geïnteresseerd in de natuur, en de maatschappij en gevoelig. Hiervan getuigen haar vele teksten in haar boek 'Laat je lief de liefde zijn. Vanaf de humaniora ging het moeilijker met haar en kiezen welke opleiding ze zou volgen en in welke job ze haar talenten zou kunnen ontplooien was niet eenvoudig. Het was een periode van proberen en toch niet vinden wat echt bij haar paste. Mama van Lieve GETUIGENISSEN Moeder van een psychisch kwetsbare jongere Moeder van een psychisch kwetsbare jongere De eerste confrontatie er mee komt als een golf over je heen. Er ontstaat chaos in je eigen hoofd in de vorm van veel vragen. Mijn zoon heeft alle stadia van opvang doorlopen ttz ambulant, vrije opname, collocatie, terug vrijheid, opgepakt door politie wegens “overlast allerhande”, onderzoeksrechter → internering → gevangenis → uiteindelijk psychiatrisch ziekenhuis wat eigenlijk de oorspronkelijke uitspraak van de onderzoeksrechter was maar wegens “gebrek aan plaats” op een “wachtlijst” geplaatst, 2x een heel traject doorlopen en bij elke terugval weer naar de gevangenis gestuurd. L.S., moeder van GETUIGENISSEN

Nog vragen?

Twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij staan voor je klaar.
CONTACTEER ONS VANDAAG

Winkelmandje